ZUŠ v Úpici

autoři: Andrea Kubná, Ondřej Lipenský

2011, soutěž

téma_budova základní umělecké školy Buxton leží v rozlehlé zahradě. Pozemek je průchozí pro veřejnost, a díky tomu funguje částečně i jako veřejný park s dětským hřištěm. Rozvolněné umístění vzrostlé zeleně a absence rigidní struktury v řešení parku dává vyniknout solitérní, centrálně umístěné vile školy Buxton. Zadáním bylo rozšíření stávajících funkcí o koncertní sál, a učebny výtvarné výchovy a tance.

řešení_navrhovaný objekt doplňuje zahradu formou tří volně rozmístěných pavilonů. Koncertní sál, učebny a zahradní altán. Na první pohled nahodilé rozmístění ponechává původní vile její řídící postavení. Ráz zahrady je nenarušen. Objekty jsou propojeny subtilní stříškou umožňující chráněnou výuku dětí přímo v zahradě.

architektura