TEDx Hradec Králové 2013

autoři: Ondřej Lipenský

2013

poloha: Hradec Králové, Bio Centrál

téma_dekorace scény pro TedX Hradec Králové v prostorách Bio Centrál. Mottem přednášek byla „Geometrie života“.

řešení_motivem dekorace se stalo origami ptáků, coby jednoduchého symbolu geometrizovaného života. Ve vstupním foyer kina vzniklo za pomoci dobrovolníku logo TEDx z několika set papírových ústřižků. Mnohahodinová mravenčí práce stála na místě 1 den, a po konferenci byla rozebrána.

04/2013 scénografie