škola z tahokovu

autoři: Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Michal Volf

2011, 3.místo v soutěži

poloha: Brno-Jundrov

téma_objekty vysoké školy v Brně Jundrově vymezují obdélníkové nádvoří. V současnosti funguje jako parkoviště. Předmětem zadání byla dostavba školy o další učebny.

řešení_Dostavením nového bloku učeben k severní straně pozemku je posílen význam současného dvora. Zapuštěná aula ve dvoře tvoří pobytovou terasu pro letní přestávky i venkovní auditorium. Stává se jádrem života školy. Projekt měl za cíl poukázat na možnosti modulové výstavby. Chtěli jsme popřít modul, jak sjednocením fasádou z tahokovu, tak uspořádáním půdorysu, který se nijak nedrží pravidelného rastru.

architektura