Ocelové město – výtvarná koncepce filmu

autor: Ondřej Lipenský

2014

diplomová práce – DAMU

školitel: Martin Kurel, oponent: Ondřej Nekvasil

Práce je výtvarným návrhem filmu na základě Verneova románu Ocelové město. Součástí byla rozvaha nad celkovým konceptem i konkrétním výtvarným a technickým řešením jednotlivých scén představených ve formě malovaných výjevů z předlohy.

2014 filmy, ilustrace, scénografie