Národní dům v Hradci nad Moravicí

autoři: Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Martin Prokš

2011, soutěž, 2. místo (1.neuděleno)

poloha: Hradec nad Moravicí, pozemek je vymezen ulicemi Podolská a Opavská.

téma_rychlostní komunikace z Brna do Opavy narušila po staletí utvářenou urbanistickou strukturu. Sebrala význam hlavní městské třídě, ulici Podolské, a historicky významný objekt Národního domu se dostal do druhého plánu. Jako by ho někdo odhodil ke krajnici z okýnka rychle projíždějícího kamionu. Dříve jasná orientace se vytratila, význam domu v novém kontextu vymizel. Samotná budova již neposkytuje dostatečné zázemí pro městskou knihovnu, kinosál je zastaralý, krov a sklepní prostory nevyužité.

řešení_vyjmutím knihovny ze stávajícího objektu vznikají velkorysé prostory určené pro multifunkční sál a další provozy. Novou knihovnu umisťujeme podél ulice Opavská. Je to dům – zeď. Chrání prostor mezi silnicí a Národním domem před hlukem projíždějících aut. Vymezuje prostor Národního domu a jasně ho odděluje od rušné Opavské ulice. Vznikají dvě drobná nádvoříčka rozšiřující stávající pěší zónu. Knihovna se v celé své délce otevírá do veřejného prostoru, v jejím čele městské infocentrum. Rozcestník sloužící návštěvníkům z daleka ke snazší orientaci, obyvatelé získají příjemné plochy využitelné například pro koncerty, divadlo, trhy atp. Objekt knihovny je řešen s důrazem na jednoduchost a účelnost. Jeden 60 metrů dlouhý regál pojme většinu knih, skryje všechna zázemí a doplňkové provozy.

architektura