Mezidomí

autorský tým_Iveta Černá, Pavel Buryška, Zuzana Hartlová, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Barbora Mikitová, Alexandra Špoková, Lukáš Výtisk

místo_Masarykovo náměstí, Ostrava

rok_2013

Prostor vně domu, za stěnou, mezi domy… jakýkoliv prostor mimo váš příbytek nebo jiný objekt, je mezidomí. Mezidomí jako POCIT z okolního prostoru. Představte si, že dům, ve kterém bydlíte, je ložnice, a když projdete vchodem ven, na vzduch, ocitnete se v obýváku všech lidí na světě – ve společné místnosti, která jen rozšiřuje vaši domácnost o plochy takřka neomezených kapacit! I vaše zahrada už je součástí Mezidomí, protože se stáva jakousi vstupní bránou mezi domem a zcela otevřeným prostorem. Mezidomí je ulice, náměstí, ale třeba i les. Je to prostor, o který se musíme společně starat, abychom pochopili, že ho můžeme společně i využívat. Musíme pochopit, že je to prostor, na který máme všichni právo, a proto ho musíme chránit a udržovat. Mezidomí nerozlišuje lidi podle národnosti ani sociální situace. Je to prostor sdílený všemi.

Středobodem festivalu se stal stůl z europalet. Měl relativizovat měřítko náměstí. Délka vyšla z možností samotné plochy, zatímco výška svou ergonomií zvala k posezení.

Deska stolu se stala výstavní plochou, na které jsme představili několik ostravských míst, která mají velký potenciál, byť prozatím nevyužitý. Tato místa jsme nazvali Zimující místa. Čekají na příchod prvních paprsků pozitivních myšlenek, které je probudí z dlouhého spánku.

Abychom u stolu vytvořili dostatečně bohatý sociální mix a získali co největší návštěvnost, rozhodli jsme se první den rozdávat lidem jídlo zadarmo.

2013 architektura www.mezidomi.cz/