Městské zásahy v Jablonci nad Nisou a v Ostravě

autor_Ondřej Lipenský

rok_2013

poloha_Jablonec nad Nisou, Ostrava

téma_zanedbaná místa, nefungující veřejný prostor

řešení_ do Jablonce, mapu města místo reklamy na Liberec, ohniště místo zanedbaného trávníku. Do Ostravy kultivaci krásného historického zákoutí.

2013 architektura www.mestskezasahyjablonec.cz/