kiosek

autor_Ondřej Lipenský

rok_2013

poloha_Delhi, Indie

téma_stánek pro prodej ovoce a vody do veřejných prostor indických nádraží

řešení_ otevřený do všech stran, klapky se na noc zavírají jako víčka, přes den slouží jako reklamní poutače

2013 architektura