Diabetes s nadhledem

2015, ilustrace pro příručku věnovanou rodičům dětí s diabetem, autorů Alena Špirková – Lucie Fišerová – Barbora Obermannová.

Publikaci vydalo nakladatelství Galén na přelomu 2015/2016.

2015 ilustrace